براي دسترسي به اطلاعات بيشتر در خصوص فعاليتهاي موسسه فرهنگي خانواده امين به ويژه اخبار ، مقالات و دانش روز ازدواج و همچنين همسريابي به نشاني www.aifci.com مراجعه نمائيد. همچنين در جهت توسعه فعاليتهاي خود با احراز شرايط نمايندگي مي پذيرد و از كمكهاي خيرخواهانه و انسان دوستانه شما عزيز مراجعه كننده استقبال مي كند. براي ارائه كمكهاي خود يا اطلاعات بيشتر با شماره تلفن : 66917516 - 66944145 تماس حاصل نمائيد.
 

در طول فعاليت مستمر و پشتكار فراوان دست اندركاران اين سايت كه در خصوص همسريابي و ازدواج موفق توانسته نظر و توجه بسياري از رسانه هاي داخلي و خارجي را به سوي خود جلب نمايد. در اينجا لينك برخي از اين گزارشات را تقديم مي داريم :

                                  
 
همچنين تعدادي از شبكه هاي تلويزيوني نيز اقدام به پخش گزارشهايي در مورد فعاليتهاي همسريابي اين سايت نموده اند:
 
   
 
 
 

صفحه اصلي  |  زندگينامه  |  اجازات و تقديرنامه ها  |  كتابها و مقالات  |  درس و سخنراني  |  بازتاب رسانه ها  |  ثبت نام ازدواج  |  تماس

Copyright 2008 ardabili.com & aifci.com. All Rights Reserved.
Designed: SimaNaghsh.com