براي دسترسي به اطلاعات بيشتر در خصوص فعاليتهاي موسسه فرهنگي خانواده امين به ويژه اخبار ، مقالات و دانش روز ازدواج و همچنين همسريابي به نشاني www.aifci.com مراجعه نمائيد. همچنين در جهت توسعه فعاليتهاي خود با احراز شرايط نمايندگي مي پذيرد و از كمكهاي خيرخواهانه و انسان دوستانه شما عزيز مراجعه كننده استقبال مي كند. براي ارائه كمكهاي خود يا اطلاعات بيشتر با شماره تلفن : 66917516 - 66944145 تماس حاصل نمائيد.
 

 

ایشان تاکنون موفق به تالیف ،گرد آوری،تحریر وتدوین کتابها و مقالاتی به شرح زیر شده است :

کتاب جوانان ازدیدگاه بزرگان : که به موضوعات روزمره ومورد ابتلای جامعه جوان خود پرداخته ودرپی پاسخ دادن به سوالات جوانان پیرامون مسایلی همچون موسیقی ،رنگ ،مدلباس،رقص وسوت وروابط زن و مرد و از این دست مسایل می باشد که مراجعه کنندگان عزیزمی توانند درهمین بخش مطالعه و یا رونوشت برداری نمایند .

یکی از ویژگی های این کتاب آن است که از ارایه پاسخ اجمالی پرهیز نموده و تا آنجا که امکان داشته مراجع و بزرگان رابه عنوان مخاطب قرار داده ودریک مصاحبه حضوری دعوت به پاسخ دقیق وعلمی نموده است .

کتاب تاثیرات متقابل دین وسنتهای اجتماعی : این نوشتار که درنوع خودشایدکم نظیر باشد سعی در پی تحقیق و بیان یکی از مسائل مهم جامعه شناسی در حوزه تعارض دين و تقابلات اجتماعي دارد که هنگام رودررويي اجتماع وارزشهای سنتی ویا مذهبی وجامعه دین دار چه تاثیری می توانند بر یکدیگر گذاشته و يا اینکه دین دست نخورده در سطح دنیا وجود دارد یانه؟ و سپس به فولکلور و فرهنگ عامه ایران پرداخته که دراین بخش بواسطه فقدان منابع ،خود منبعی است برای رشته های جامعه شناسی و دین شناسی ( به ویژه در جغرافیای دنیا وجامعه ایرانی ) که بسیار مفید خواهد بود این نوشتار بواسطه فقدان منابع فارسی و غیرفارسی فرصت زیادی راطلب نمود و حدود دو سال یا 1800 ساعت کار مفید رابه خوداختصاص داده است.

کتاب اصول فقه و بنیاد حقوق ( دوجلد ) : این کتاب درعلم اصول فقه ومبانی حقوق نوشته شده که تقریرات خارج اصول آیت الله جناتی ومحصول 7سال تحقیقات و بیانات علمی استاد و شاگرد اوست . در این کتاب سعی شده از بیان اضافات ومباحث غیرضروری علم اصول فقه خودداری شودوبیشتر به مباحث کاربردی دراین فن بپردازد.

حاشیه ها وتحقیقات پیوست از منابع مهم وبسیارمتقن این علم اخذ شده وبرخی حواشی نیز نتیجه استدلالهای نویسنده می باشد . این کتاب چندین دوره دردانشکده الهیات تدریس شده است .

عناوین مقالات:
- دین سنت زده وسنت دین زده
- آشنائی باگروهای موزیک غربی
- چه بایدکرد ( درشیوه همسریابی و همسرداری )
- نقدروش هنرپیشه فیلمهای کمدی معروف به مستربین
- بشنو از نی چون حکایت می کند (جنگ نی و قلم )
- یانکیها دارن میان ( خیانتهای اجتماعی جامعه پس از انقلاب )
- خیر خواهی (بررسی روشهای نصیحت و پند دادن )
- مدرنیته ونظام خانواده
- آسیب شناسی خانواده دردنیای مدرن
- بررسی و پژوهشی نو در کتب آسمانی
 
 

صفحه اصلي  |  زندگينامه  |  اجازات و تقديرنامه ها  |  كتابها و مقالات  |  درس و سخنراني  |  بازتاب رسانه ها  |  ثبت نام ازدواج  |  تماس

Copyright 2008 ardabili.com & aifci.com. All Rights Reserved.
Designed: SimaNaghsh.com