ایشان تاکنون موفق به تالیف ،گرد آوری،تحریر وتدوین کتابها و مقالاتی به شرح زیر شده است :

کتاب جوانان ازدیدگاه بزرگان : که به موضوعات روزمره ومورد ابتلای جامعه جوان خود پرداخته ودرپی پاسخ دادن به سوالات جوانان پیرامون مسایلی همچون موسیقی ،رنگ ،مدلباس،رقص وسوت وروابط زن و مرد و از این دست مسایل می باشد که مراجعه کنندگان عزیزمی توانند درهمین بخش مطالعه و یا رونوشت برداری نمایند .

سنتکتاب تاثیرات متقابل دین وسنتهای اجتماعی : این نوشتار که درنوع خودشایدکم نظیر باشد سعی در پی تحقیق و بیان یکی از مسائل مهم جامعه شناسی در حوزه تعارض دين و تقابلات اجتماعي دارد که هنگام رودررويي اجتماع وارزشهای سنتی ویا مذهبی وجامعه دین دار چه تاثیری می توانند بر یکدیگر گذاشته و يا اینکه دین دست نخورده در سطح دنیا وجود دارد یانه؟ و سپس به فولکلور و فرهنگ عامه ایران پرداخته که دراین بخش بواسطه فقدان منابع ،خود منبعی است برای رشته های جامعه شناسی و دین شناسی ( به ویژه در جغرافیای دنیا وجامعه ایرانی ) که بسیار مفید خواهد بود این نوشتار بواسطه فقدان منابع فارسی و غیرفارسی فرصت زیادی راطلب نمود و حدود دو سال یا 1800 ساعت کار مفید رابه خوداختصاص داده است.

کتاب اصول 1کتاب اصول 2کتاب سه جلدی در دو مجلد اصول فقه مبانی حقوق اسلامی محصول 5 سال درس خارج فقه این حقیر و اساتید بزرگوارم حضرت آیة الله جناتی و صادقی طهرانی است که بر همین منبا نیز اجتهاد این حقیر از طرف این دو بزرگوار و مرحوم حضرت آیة الله منتظری تایید گردید . کتاب حاضر یک دوره کامل اصول فقه است و به شکلی تدوین شده که دانشجویان حقوق و فقه و مبانی حقوق دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری می توانند به سادگی با اصول فقه آشنا شوند و قابل تدریس در دانشگاه نیز می باشد و از حیث کیفیت به هیچ وجه از ارزش حوزوی آن کاسته نشده و امید است مورد توجه پژوهشگران حوزه علمیه و محققان و اساتید دانشگاهی قرار گیرد.
در این کتاب سعی شده از بیان اضافات و مباحث غیرضروری علم اصول فقه خودداری شود و بیشتر به مباحث کاربردی دراین فن بپردازد. حاشیه ها و تحقیقات پیوست از منابع مهم و بسیار متقن این علم اخذ شده و برخی حواشی نیز نتیجه استدلال های نویسنده می باشد. این کتاب چندین دوره دردانشکده الهیات تدریس شده است .

عناوین مقالات:
- دین سنت زده وسنت دین زده
- آشنائی باگروهای موزیک غربی
- چه بایدکرد ( درشیوه همسریابی و همسرداری )
- نقدروش هنرپیشه فیلمهای کمدی معروف به مستربین
- بشنو از نی چون حکایت می کند (جنگ نی و قلم )
- یانکیها دارن میان ( خیانتهای اجتماعی جامعه پس از انقلاب )
- خیر خواهی (بررسی روشهای نصیحت و پند دادن )
- مدرنیته ونظام خانواده
- آسیب شناسی خانواده دردنیای مدرن
- بررسی و پژوهشی نو در کتب آسمانی